ที่มาของ "เขาค้อ"


เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมทิวเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเขาค้อ เหตุที่เรียกกันว่า "เขาค้อ" เพราะป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นค้อซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มาก ภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นสบายตลอดปีแม้ในฤดูร้อน และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว รวมทั้งมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ของเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย ยอดเขาค้อมีความสูงประมาณ 1,174 เมตร เหนือระดับทะเล เขาย่าสูง 1,290 เมตร และเขาใหญ่สูง 865 เมตร นอกจากนั้นมีเขาตะเคียนโง๊ะ เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทราย และ เขาอุ้มแพ

นอกจากนี้ ยังมีรีสอร์ทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางขึ้นเขาค้ออีกหลายแห่ง... แต่แห่งสวยงามทั้งนั้น.. สามารถชมวิว ทิวทัศน์ได้ 360 องศา...

 

 

 

 

 

 

 

 


    ติดต่อทางไลน์ Khwan-PR หรือ Drhouse117

ห้องพัก เปิดใหม่

ผาแก้ว