ติดต่อ "บ้านพักด๊อกเตอร์"

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
คุณพิธาน สายประดิษฐ์ 084-813-2055
อ.ดร.สมพร 089-045-0798
คุณขวัญฤทัย 081-905-3415
ที่อยู่  
บ้านพัก ด๊อกเตอร์
หมู่บ้านเขาแก้ว เลขที่ 117 หมูที่ 14 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก กม. 98
ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทรศัพท์ / โทรสาร 056-750-241
มือถือ 081-905-3415,089-045-0798, 084-813-2055
Website : http://www.DrHouse117.com
E-Mail : Dr.House117@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Drhouse117
หรือค้นหา "บ้านพักด๊อกเตอร์ อำเภอเขาค้อ"
สอบถามออนไลน์ผ่าน Facebook 
ติดต่อออนไลน์  

อีเมล์ :

*

ชื่อผู้ติดต่อ :

*

เบอร์โทรศัพท์ :

*

รายละเอียด :

* ติดต่อทางไลน์ Khwan-PR หรือ Drhouse117